dissabte, 21 de febrer de 2015

TIPUS DE PILES I ACUMULADORS

https://www.ofipilas.es/ca/recogida-tipos.aspx

Què s'entén per pila i acumulador portàtil usat?

Les piles usades dels transistors, jocs electrònics, llanternes, etc., i les piles botó, que són les piles petites de rellotges, calculadores i altres aparells electrònics petits.
Aquestes piles contenen metalls com mercuri, cadmi o plom que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient i que han de per tant, un cop usats, recollir de manera selectiva i rebre tractament adequat.

¿Quines son?

Les piles i acumuladors portàtils es classifiquen fonamentalment en tres grans grups:


 • Les piles estàndard: són piles que s'empren en aparells domèstics, els exemples més coneguts són les piles salines (per exemple en els comandaments de televisió, etc.) i les piles alcalines, en aparells domèstics de major potència com ara càmeres de fotos, àudio portàtils, etc.

 • Ejemplo foto pila


 • Les piles botó: són piles caracteritzades per tenir una dimensió reduïda i de forma rodona. S'utilitzen en aparells petits o aparells especials com ara per exemple en rellotges, en audiòfons, marcapassos, etc.

 • Ejemplo foto pila botón


 • Els acumuladors portàtils: són piles recarregables domèstiques que es poden utilitzar durant molt de temps. Les més freqüents per exemple, són les emprades en telèfons mòbils, eines portàtils, càmeres de vídeo, mòbils, PC, etc.

 • Ejemplo foto acumulador portátil
  Tots aquests tipus de piles i acumuladors quan ja no serveixen, es converteixen en residus que han de ser dipositats en llocs adequats per garantir la seva correcta gestió.

  En què consisteix la recollida selectiva de les piles o acumuladors portàtils usats?

  La xarxa de punts de recollida selectiva creada als municipis per a la recollida d'aquests residus, consisteix en situar contenidors específics per a piles en nombre suficient, accessibles i propers als consumidors o usuaris finals.
  Els llocs on es poden dipositar es classifiquen en punts de recollida selectiva i en els punts de recollida municipal.


 • Els punts de recollida selectiva, PRS, són els contenidors específics per a piles situats als espais urbans, establiments comercials, escoles, o altres llocs assimilables accessibles als consumidors o usuaris finals.
 • Els punts de recollida municipal, PRM, són les instal.lacions de recollida i emmagatzematge temporal dels residus de titularitat municipal, aquests són els que es coneixen com deixalleries mòbils i punts nets fixos.


 • Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada