dimecres, 25 de novembre del 2015

ENIGMES DEL PRIMER TRIMESTRE- CURS 2015-16


 ENIGMA PER PRIMÀRIA

ARRIBARÀS SENSE RODES,SENSE VOLAR...INCLÚS SENSE TOCAR L'AIGUA, NI RAILS.A POC A POC O BEN RÀPID!TOT XINO-XANO JA HI SERÀS.PERÒ COM HO FARÀS SENSE CONTAMINAR?


ENIGMA PER ED. INFANTIL COM ET POTS MOURE D'AQUÍ CAP ALLÀ SENSE RODES, SENSE VOLAR, NI SURAR?

dimarts, 24 de novembre del 2015

DEIXA'T PORTAR

MOBILITAT SOSTENIBLE

MOBILITAT SOSTENIBLE 2015


CONCEPTE  DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Tothom té dret a desplaçar-se lliurement per realitzar les activitats quotidianes o de lleure: anar a la feina, a l’escola, a la universitat, a comprar, al cinema, etc.
Ara bé, aquest dret individual s’ha d’exercir de manera responsable i considerant els impactes que cada mode de transport té sobre el benestar de les persones, la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient.
Repensar els nostres hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius dels canvis que hi podem introduir és la clau per avançar cap a un model col·lectiu de mobilitat més sostenible.
En definitiva, més eficient, segur, equitatiu, competitiu, tranquil i saludable.

Els principis de la mobilitat sostenible
·                         Allibera el carrer de la sobrecàrrega que representa l’excés de mobilitat privada amb modes de transport de motor i fomenta el repartiment equitatiu de l’espai sense que cap mode de transport tingui preeminència sobre la resta.
·                         Garanteix la mobilitat universal perquè dóna prioritat als sistemes de desplaçament més sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu.
·                         Incorpora als instruments urbanístics i territorials la planificació de la mobilitat per reduir la demanda i el nombre de desplaçaments en modes de transport no sostenibles.
·                         Dóna recursos a la ciutadania per a la seva mobilitat sostenible i promou la seva participació activa i coresponsabilitat en la presa de decisions locals.Si cliques podràs jugar tot anant amb bicicleta


Duu la mobilitat sostenible a l'escola

El trànsit de cotxes és una imatge quotidiana arreu del territori i en el paisatge urbà. Els vehicles de motor hi tenen una presència permanent. Això exigeix que les persones, sigui quin sigui el seu mode de transport, sàpiguen moure’s amb facilitat i sense riscs en el seu entorn habitual o en les vies interurbanes. L’educació viària o l’educació per a la mobilitat és un instrument clau per millorar la capacitat de les persones d’enfrontar-se amb el model d’accessibilitat i desplaçament actual, ja que la seva seguretat o la dels seus conciutadans –segons el rol que es jugui a cada moment- pot dependre de la seva actitud i manera d’actuar o reaccionar. No es tracta només d’aprendre un seguit de normes i senyals de trànsit per circular millor, sinó de canviar de mentalitat per arraconar progressivament el model de mobilitat actual en favor d’un model sostenible que transmeti valors i actituds de civisme, tolerància i respecte envers els espais urbans col·lectius.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015

De l’11 al 18 d’octubre es va  celebrar a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Sota el lema europeu ‘Tria. Canvia. Combina., la Setmana del 2015 va  proposar una cerca de noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap a un transport més sostenible, segur i saludable. Canviant la nostra manera de desplaçar-nos podem augmentar els nostres nivells d’activitat física, contribuir a millorar la qualitat de l’aire que respirem a les ciutats i ajudar a prevenir els accidents de trànsit. Escollir el transport públic col·lectiu per anar a la feina, caminar o moure’s en bicicleta per anar de compres en comptes d’agafar el cotxe pot ser una bona forma de protegir i millorar la salut.


UNA PROPOSTA MOLT ORIGINAL

El "bus escolar a peu"

 Aquesta iniciativa consisteix a establir uns recorreguts dissenyats per les escoles mateixes segons les seves necessitats. En els horaris d’anada i tornada del col·legi, unes persones voluntàries recullen l’alumnat en uns punts prèviament determinats i indicats amb una senyalització específica, on els nens i les nenes esperen per anar tots plegats a peu fins a l’escola.
Els avantatges del Bus a Peu són la seguretat –un aprenentatge quotidià de les normes de circulació, que complementa l’educació viària que es fa a les escoles-, la solidaritat –els trajectes són compartits per infants i pares i mares-, la convivència –creació de lligams comunitaris, un mitjà per conèixer-se i desenvolupar la confiança-, i la salut –anar a peu és bo per a la salut, ja que  els nens i les nenes s’acostumen a caminar.
Una línia es crea mitjançant l’AMPA de l’escola. S’informa els pares i les mares sobre la voluntat de fer-se, es presenta mitjançant una reunió amb alguna persona de les escoles, que ja l’ha provada, i un responsable municipal i se n’organitza el funcionament. L’Ajuntament, per la seva banda, contracta una assegurança per als escolars i per a les persones que condueixen, i hi instal·la les parades.