dimarts, 24 de novembre del 2015

MOBILITAT SOSTENIBLE 2015


CONCEPTE  DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Tothom té dret a desplaçar-se lliurement per realitzar les activitats quotidianes o de lleure: anar a la feina, a l’escola, a la universitat, a comprar, al cinema, etc.
Ara bé, aquest dret individual s’ha d’exercir de manera responsable i considerant els impactes que cada mode de transport té sobre el benestar de les persones, la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient.
Repensar els nostres hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius dels canvis que hi podem introduir és la clau per avançar cap a un model col·lectiu de mobilitat més sostenible.
En definitiva, més eficient, segur, equitatiu, competitiu, tranquil i saludable.

Els principis de la mobilitat sostenible
·                         Allibera el carrer de la sobrecàrrega que representa l’excés de mobilitat privada amb modes de transport de motor i fomenta el repartiment equitatiu de l’espai sense que cap mode de transport tingui preeminència sobre la resta.
·                         Garanteix la mobilitat universal perquè dóna prioritat als sistemes de desplaçament més sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu.
·                         Incorpora als instruments urbanístics i territorials la planificació de la mobilitat per reduir la demanda i el nombre de desplaçaments en modes de transport no sostenibles.
·                         Dóna recursos a la ciutadania per a la seva mobilitat sostenible i promou la seva participació activa i coresponsabilitat en la presa de decisions locals.Si cliques podràs jugar tot anant amb bicicleta


Duu la mobilitat sostenible a l'escola

El trànsit de cotxes és una imatge quotidiana arreu del territori i en el paisatge urbà. Els vehicles de motor hi tenen una presència permanent. Això exigeix que les persones, sigui quin sigui el seu mode de transport, sàpiguen moure’s amb facilitat i sense riscs en el seu entorn habitual o en les vies interurbanes. L’educació viària o l’educació per a la mobilitat és un instrument clau per millorar la capacitat de les persones d’enfrontar-se amb el model d’accessibilitat i desplaçament actual, ja que la seva seguretat o la dels seus conciutadans –segons el rol que es jugui a cada moment- pot dependre de la seva actitud i manera d’actuar o reaccionar. No es tracta només d’aprendre un seguit de normes i senyals de trànsit per circular millor, sinó de canviar de mentalitat per arraconar progressivament el model de mobilitat actual en favor d’un model sostenible que transmeti valors i actituds de civisme, tolerància i respecte envers els espais urbans col·lectius.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015

De l’11 al 18 d’octubre es va  celebrar a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Sota el lema europeu ‘Tria. Canvia. Combina., la Setmana del 2015 va  proposar una cerca de noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap a un transport més sostenible, segur i saludable. Canviant la nostra manera de desplaçar-nos podem augmentar els nostres nivells d’activitat física, contribuir a millorar la qualitat de l’aire que respirem a les ciutats i ajudar a prevenir els accidents de trànsit. Escollir el transport públic col·lectiu per anar a la feina, caminar o moure’s en bicicleta per anar de compres en comptes d’agafar el cotxe pot ser una bona forma de protegir i millorar la salut.


UNA PROPOSTA MOLT ORIGINAL

El "bus escolar a peu"

 Aquesta iniciativa consisteix a establir uns recorreguts dissenyats per les escoles mateixes segons les seves necessitats. En els horaris d’anada i tornada del col·legi, unes persones voluntàries recullen l’alumnat en uns punts prèviament determinats i indicats amb una senyalització específica, on els nens i les nenes esperen per anar tots plegats a peu fins a l’escola.
Els avantatges del Bus a Peu són la seguretat –un aprenentatge quotidià de les normes de circulació, que complementa l’educació viària que es fa a les escoles-, la solidaritat –els trajectes són compartits per infants i pares i mares-, la convivència –creació de lligams comunitaris, un mitjà per conèixer-se i desenvolupar la confiança-, i la salut –anar a peu és bo per a la salut, ja que  els nens i les nenes s’acostumen a caminar.
Una línia es crea mitjançant l’AMPA de l’escola. S’informa els pares i les mares sobre la voluntat de fer-se, es presenta mitjançant una reunió amb alguna persona de les escoles, que ja l’ha provada, i un responsable municipal i se n’organitza el funcionament. L’Ajuntament, per la seva banda, contracta una assegurança per als escolars i per a les persones que condueixen, i hi instal·la les parades.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari: